30 - 06 - 22

Pajacyk.gif

 

      HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI   


Rok szkolny 2011/2012

 

Lp Termin

Rodzaj spotkania

1. 07 września 2011 r.
godz. 16.30
Spotkanie informacyjne (wybór Rady Oddziałowej Rodziców) - WSZYSTKIE ODDZIAŁY
2. 28 września 2011 r.
godz. 17.00
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Spotkanie z rodzicami - KLASY PIERWSZE
3. 23 listopada 2011 r.
godz. 16.30
Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w szczególności niedostatecznych - sprawy bieżące - WSZYSTKIE ODDZIAŁY
4. 11 stycznia 2012 r.
godz. 16.30 
Spotkanie informacyjne - podsumowanie I semestru i prezentacja dorobku szkoły - WSZYSTKIE ODDZIAŁY
5. 28 marca 2012 r.
godz. 16.30
Spotkanie informacyjne -
WSZYSTKIE ODDZIAŁY

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych - KLASY MATURALNE
6. 23 maja 2012 r.
godz. 16:30
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych - w szczególności niedostatecznych WSZYSTKIE ODDZIAŁY

O miejscu spotkania (nr sali lekcyjnej) informować będą każdorazowo tablice przy wejściu do szkoły.
 

 

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie