30 - 06 - 22

Pajacyk.gif

 

      RADA RODZICÓW   

 

Rada Rodziców zajmuje się opiniowaniem pracy szkoły, pracy nauczycieli, organizacją niektórych imprez, ogłasza różne konkursy, wspiera finansowo działalność szkoły, dofinansowuje wycieczki, wyjścia klasowe.

Dziękujemy Państwu za pomoc i wsparcie!!

 

PRZEDSTAWICIELE RAD ODDZIAŁOWYCH DO RADY RODZICÓW ZCE
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

L.p.

Klasa

Wychowawca

Przedstawiciel

w Radzie Rodziców

1.

1G

Elżbieta Janiszewicz

Agnieszka Kop-Ostrowska

2.

2G

Agnieszka Szeszko

Dorota Silewicz

3.

3G

Maryla Raban

Anna Kijewska

4.

1a

Barbara Bielińska

Barbara Mijowska

5.

2a

Elżbieta Lesińska

Wiesława Juńczyk

6.

3a

Bogusław Pasierbski

Regina Rybińska

7.

1Ti

Paweł Lipski

Dorota Jastrzębska

8.

1Tm

Przemysław Sztolcman

Artur Pawlak

9.

1Tme

Izabela Malinowska

Elwira Deskiewicz

10.

2Ti

Michał Dusza

Ździsław Ciołek

11.

2Tm

Hanna Misiewicz

Ewa Wojsz

12.

2Tme

Diana Kmieć

Witold Tyszkiewicz

13.

3Ti

Joanna Curyl

Edyta Gawrońska

14.

3Tm

Andrzej Snoch

Iwona Kubrak

15.

3Tme

Krystyna Klejber

Krasowska Aneta

16.

4Ti

Edyta Jaroszewska-Oślizło

Katarzyna Błaszczyk

17.

4Tme

Łukasz Śmigiel

Marzena Chlewicka

 

TRÓJKI KLASOWE:

Klasa

Skład trójki klasowej

1G

Agnieszka Kop- Ostrowska, Katarzyna Felusiak, Anna Kowalczyk

2G

Robert Matecki, Dorota Silewicz, Ewa Filar

3G

Anna Kijewska, Danuta Wieczorek, Ewa Świderska

1Ti

Dorota Jastrzębska, Bogdan Tukalski, Renata Jankowska

2Ti

Zdzisław Ciołek, Krzysztof Bieliński, Marzena Grudzień

3Ti

Edyta Gawrońska, Anna Stuchlik, Mariola Zawadzka

4Ti

Katarzyna Błaszczyk, Edyta Rutz, Piotr Bandurka

1Tme

Elwira Paszkiewicz, Barbara Kawczyńska, Dorota Wąsowska

2Tme

Witold Tyszkiewicz, Dorota Laskowska

3Tme

Aneta Krasowska, Monika Gościniak, Monika Indyka

4Tme

Marzena Chlewicka, Helena Kończak, Krzysztof Marczewski

1Tm

Artur Pawlak, Justyna Stolarska, Andrzej Zalepa

2Tm

Ewa wojsz, Adam Szczotka, Katarzyna Rybczyk

3Tm

Iwona Kubrak, Zbigniew Choptiany

1a

Barbara Mijowska, Danuta Łojek, Anna Langiewicz

2a

Wiesława Juńczyk, Jacek Hoppe, Beata Stawarska

3a

Regina Rybińska, Katarzyna Łomża, Anna Rajczyk

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie