30 - 06 - 22

Pajacyk.gif

 

      PEDAGOG SZKOLNY   
 

„Spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia”

Guy de Maupassant

 

Gabinet pedagogów: nr 122 (pierwsze piętro)

tel. bezpośredni: 91 / 43-161-13    

połączenie tel. przez sekretariat: 91 / 44-20-933 nr wew. 324

kom.: 726212317

fax:  91 / 44-20-516           

 

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2011/2012:

 

Dzień tygodnia

mgr Katarzyna Michoń

szkoły ponadgimnazjalne

kmichon@zce.szczecin.pl

mgr Maryla Raban

Gimnazjum Sportowe nr 1

mraban@zce.szczecin.pl

poniedziałek 09.00 - 13.00

13.20 - 15.20

wtorek 09.00 - 13.00 10.00 - 15.00
środa 12.30 - 16.30 11.30 - 14.30
czwartek 09.00 - 13.00 -

piątek

09.00 - 13.00

-

 

 

 

Placówką diagnostyczną udzielającą konsultacji, pomocy, terapii, wsparcia uczniom i słuchaczom Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Szczecinie (zwana dalej PP-P3), 71-635 Szczecin, ul. Emilii Plater 86, tel. 91 / 422 78 83, e-mali: ppp3@um.szczecin.pl

 

Wizyty konsultacyjne u psychologa obejmującego opieką uczniów i słuchaczy ZCE –  mgr Stanisławy Bartoszewicz-Dębskiej odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 14.00-16.00.

 

Wizyta w PP-P3 jest:

  1. dobrowolna,

  2. nieodpłatna,

  3. nieletni uczeń zgłasza się z opiekunem prawnym, za którego pisemną zgodą specjaliści przeprowadzają potrzebną diagnozę,

  4. pełnoletni uczeń może zgłosić się sam, ponieważ samodzielnie podejmuje decyzję o poddaniu się diagnozie.

 

W przypadku zgłoszenia się ucznia celem zdiagnozowania przyczyn trudności w zakresie pisania, czytania lub umiejętności matematycznych, uczeń powinien zabrać ze sobą:

  1. świadectwo ukończenia poprzedniej klasy, wynik testu kompetencji oraz wykaz ocen          na półrocze lub ocen bieżących,

  2. wypełniony przez nauczyciela polonistę (a w przypadku dyskalkulii – także przez nauczyciela matematyki) arkusz skierowania na badania w PP-P3 (arkusz jest dostępny u pedagogów szkolnych),

  3. prace klasowe, zeszyty z j. polskiego (w przypadku dyskalkulii – z matematyki),

  4. poprzednia opinia psychologiczno-pedagogiczna (jeżeli była).

 

 

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie