30 - 06 - 22

Pajacyk.gif

 

      PROJEKTY EDUKACYJNE   

 

  1. Z inicjatywy dyrektora ZCE uczestniczy w projekcie ”Program poprawy jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota doposażenia: 790 000 zł.

  2. IX. Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach - 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
    "Poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe- kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim". Wartość projektu: 542.143, 11 zł. Termin realizacji: od 1.12.2010 do 31.12.2011 r. Ilość osób do przeszkolenia: 100
     

     

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie