.:: Standardy egzaminacyjne ::.

Standardy wymagań egzaminacyjny umieszczone zostały na stronie z informatorami zawodowymi.

W skompresowanym pliku zip znajdują się standary wraz z informatorami egzminacyjnymi dla poszczególnych zawodów

 

 SPONSORZY OKP: