W OKP działają dwie firmy symulacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „OSKAR” Sp. z o.o. i Agencja Marketingowa „AIDA” Sp. z o.o.
W pracowni realizowane są praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zawodach ekonomicznych (m.in. technik ekonomista, technik handlowiec) przygotowujące kompleksowo do zewnętrznego egzaminu zawodowego, praktyki dla studentów szkół wyższych oraz różnego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje kadry ekonomicznej.
Oferujemy również szkolenia i kursy przygotowujące do części teoretycznej zewnętrznego egzaminu zawodowego obejmujące tematykę związaną z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą dla wszystkich zawodów robotniczych oraz techników (realizowane w ramach praktyk zawodowych).
Istnieje możliwość realizacji programu nauczania zaproponowanego przez szkołę przysyłającą uczniów lub opracowania programu nauczania przez nauczycieli ZCE na szczególne potrzeby danej placówki.
Pracownie wyposażone są w stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz sprzęt biurowy (bindownica, niszczarka, gilotyna, kserokopiarka, termobindownica, laminarka). Ponadto posiadamy kasy fiskalne z wagami elektronicznymi i czytnikami cen. Pracownie wyposażone są również w telewizory, rzutniki oraz projektory multimedialne. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu pełnej gamy oryginalnych druków wykorzystywanych rzeczywistości gospodarczej.

Pracą przedsiębiorstw kieruje dwóch nauczycieli. Zadaniem ich jest symulowanie różnych zdarzeń gospodarczych, jakie mogą wystąpić w rzeczywiście funkcjonującym przedsiębiorstwie. Taki system kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności m. in. z zakresu:
- zakładania i rejestracji własnej firmy,
- pozyskiwania kontrahentów,
- prowadzenia wymaganej dokumentacji zakupowej,
  sprzedażowej, magazynowej,
- działalności marketingowej przedsiębiorstwa,
- prowadzenia księgowości w firmie,
- zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia spraw kadrowych
  i naliczaniem wynagrodzeń,
- prowadzenia dokumentacji ZUS – owskiej i podatkowej,
- obsługi sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego.
 

 

 

   SPONSORZY OKP: