W pracowni instalacji budowlanych prowadzimy szkolenia w zakresie:

montażu zewnętrznych sieci:

  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • gazowych.

montażu wewnętrznych instalacji:

  • wody zimnej,
  • ciepłej wody użytkowej,
  • kanalizacyjnych,
  • gazowych,
  • wentylacyjnych,
  • centralnego ogrzewania.

montażu urządzeń sanitarnych.

Dzięki współpracy z wieloma najlepszymi firmami z branży sanitarnej dysponujemy sprzętem, materiałami i źródłami informacji z zakresu wszystkich nowoczesnych technologii stosowanych w technice instalacyjnej.

Uzupełnieniem teoretycznego i praktycznego szkolenia na miejscu w pracowni mogą byćzajęcia w Ośrodku Kształcenia Otwartego z wykorzystaniem programów komputerowych służących do przeprowadzania symulacji działania układów i urządzeń stosowanych w instalacjach budowlanych.

 

 

   SPONSORZY OKP: