.:: Nowe zawody - mechatronika ::.

Mechatronika jest interdyscyplinarną specjalnością inżynierską, obejmującą: Mechanikę, Elektronikę, Elektrotechnikę, Automatykę i Informatykę. Ukierunkowana jest ona na projektowanie, konstrukcję, eksploatację oraz analizę złożonych urządzeń technicznych (składających się z elementów mechanicznych, elektronicznych, elektromagnetycznych, optoelektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, sensorów itd.) o tak wysokim stopniu integracji funkcjonalnej i technologicznej, że ich oddzielne autonomiczne rozpatrywanie jest niemożliwe ze względu na interakcję i synergiczne powiązania poszczególnych podukładów. Trzeba podkreślić, że urządzenia techniczne o takim właśnie wysokim poziomie integracji stają się aktualnie produktami dominującymi na rynku sprzedaży (samochody, komputery, roboty, zautomatyzowane układy napędowe, sprzęt audiowizualny: kamery wideo, aparaty cyfrowe, odtwarzacze, magnetowidy itd., lekkie pojazdy elektryczne i hybrydowe, aparatura medyczna, "inteligentny" sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki elektroniczne itp.). Coraz większą rolę w obsłudze, użytkowaniu, właściwym wykorzystaniu oraz rozszerzaniu ich możliwości odgrywa rozpoznawanie, przetwarzanie, synteza oraz archiwizacja obrazów i dźwięków, co można krótko scharakteryzować terminem: Informatyka Obrazu i Dźwięku.

Mechatronika w szkole

Jeśli zdecydujesz uczyć się mechatroniki będziesz uczył się następujących przedmiotów:

 1. Podstawy mechatroniki (9 godzin w cyklu nauczania)
 2. Technologie i konstrukcje mechaniczne (10 godzin w cyklu nauczania)
 3. Urządzenia i systemy mechatroniczne (10 godzin w cyklu nauczania)
 4. Pracownia urządzeń mechatronicznych (12 godzin w cyklu nauczania)
 5. Język obcy zawodowy(2 godziny w cyklu nauczania)
 6. Zajęcia specjalizacyjne (7 godzin w cyklu nauczania)
Większość zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych i specjalistycznych.

.:: Informator o egzaminie zawodowym w zawodzie technik mechatronik ::.

Profil absolwenta technikum mechatronicznego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 1. konstruktora,
 2. technologa,
 3. mistrza,
 4. kierownika działu obsługi i napraw,
 5. zaopatrzeniowca,
 6. sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku,
 7. operatora i programisty CNC,
 8. diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku,
 9. prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do:

 1. projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 4. diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 SPONSORZY OKP: