.:: Kadra kierownicza OKP  ::.

Z-ca Dyrektora ZCE ds. OKP
Elżbieta Moskal
Kierownik Warsztatów ds. praktyk
Eugeniusz Kurzyński
  Kierownik Warsztatów ds. produkcji
Piotr Rejner

 

 SPONSORZY OKP: