Materiały dydaktyczne na Programowanie

Materiały dydaktyczne na Programowaniecz.II

.:: Informatory zawodowe ::.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, każdy uczeń technikum, szkoły policealnej i zasadniczej szkoły zawodowej, powinien zapoznać się z informatorem oraz standardami kwalifikacji zawodowych. Ze naszej strony można pobrać pakiety informacyjne dla zawodów, w których kształcimy w roku szkolnym 2006/2007.

Pliki w formacie pdf skompresowane są w formacie zip.

Technikum

Zawody robotnicze

 

 SPONSORZY OKP: