ZASADY REKRUTACJI 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2012/2013
w Ośrodku Edukacji Dorosłych ZCE


SZKOŁY WIECZOROWE

Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy również do klasy drugiej i trzeciej.

Technikum Uzupełniające

  1. technik mechanik
  2. technik mechatronik
  3. technik handlowiec

 

SZKOŁY ZAOCZNE

Liceum Ogólnokształcące


Wymagane dokumenty

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 - 3 letni cykl kształcenia

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zawodowej
  • 3 zdjęcia
  • deklaracja wypełniana w sekretariacie OED

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3 - 3 letni cykl kształcenia

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  • 3 zdjęcia
  • deklaracja wypełniana w sekretariacie OED


Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie
Ośrodka Edukacji Dorosłych ZCE (pokój nr 2 – parter)
w terminie do 24 sierpnia 2012 r.

 

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie