EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI 


Informacja w sprawie organizacji egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)
w roku szkolnym 2011/2012
w szkołach znajdujących się w nadzorze Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

Terminy sesji egzaminacyjnych:

  • sesja zimowa 2012r.: egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone 9 i 10 stycznia 2012r. o godz. 15.30;

  • sesja wiosenna 2012r.: egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone 8 i 9 maja 2012r. o godzinie 15.30.

Do egzaminu dojrzałości można przystąpić jedynie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Kuratorze Oświaty, która ma swoją siedzibę w Szczecinie.

Do sesji zimowej egzaminu dojrzałości w 2012r. mogą przystąpić:

  • absolwenci ponadpodstawowych szkół dla dorosłych, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu dojrzałości i nie zdali egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów, a od chwili rozpoczęcia egzaminu dojrzałości nie upłynęły 2 lata.

Absolwenci pozostałych typów ponadpodstawowych szkół średnich mogą przystąpić już jedynie do egzaminu maturalnego (nowa matura) organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu (tel. 061 854 01 60).

Terminy składania podań przez absolwentów z lat ubiegłych

Osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Kuratorze Oświaty w Szczecinie i wyrażają wolę uzupełnienia go w maju 2012r. o niezdane przedmioty, składają wniosek bezpośrednio do przewodniczącego PKE w terminie do 30 listopada 2011r. (sesja zimowa) lub 31 marca 2012r., bez konieczności uzyskania ponownej zgody od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zgoda taka jest natomiast niezbędna w przypadku, gdy zdający wyraża wolę zmiany komisji. Podania wówczas prosimy kierować do Kuratorium Oświaty w Szczecinie (ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin). We wniosku musi zostać zawarta informacja o terminie i miejscu przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Do podania należy również dołączyć kserokopie: świadectwa ukończenia szkoły i dowodu osobistego.

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie