EGZAMIN MATURALNY 

Informacje dotyczące egzaminu w roku szkolnym 2011/2012

 

Z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego można się zapoznać pod adresem:  http://www.zce.szczecin.pl/sm/matura.php
 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie