OŚRODEK EDUKACJI DOROSŁYCH

Z-ca dyr. ZCE ds OED: mgr Andrzej Stachiewicz
tel. +48-91-43-161-16
Sekretariat: +48-91-44-20-532
sekretariat.oed@zce.szczecin.pl
 

Ośrodek Edukacji Dorosłych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie zaprasza do bezpłatnych publicznych szkół dla dorosłych. Prowadzimy kształcenie w systemie wieczorowym (zajęcia w poniedziałki, wtorki i czwartki od 15:30) oraz zaocznym (konsultacje w piątki, soboty i niedziele co dwa tygodnie).

 

Rok szkolny 2011/2012

Szkoły stacjonarne (wieczorowe)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 2

  • 1 LOg  opiekun - Andrzej Wojciechowski

  • 2 LOg  opiekun - Hanna Gut

  • 3 LOg  opiekun - Tatiana Kowalczyk

I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • 1 LOz   opiekun - Urszula Hajdukiewicz

  • 1 LOza  opiekun - Anita Sarna

  • 2 LOz  opiekun - Barbara Bielińska

  • 2 LOza  opiekun - Monika Derech - Zawistowska

 

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie